Mobirise

Van harte welkom bij de Paradijsvogels.De Paradijsvogels, Paul Franssen en Celeste Timmermans en onze vrijwilligers heten u van harte welkom op onze unieke plek temidden van de natuur in het Geuldal - Cottessen bij bergdorpje Vijlen.


 
Paradijsvogels staat voor duurzaam, veilig, eerlijk, betrouwbaar, CO2-neutraal, natuur-inclusief, verbondenheid en het heuvelland vakantiegevoel.
Simpel en eerlijk .
Wij kiezen voor intrinsieke kwaliteit door natuurlijke ligging en oorspronkelijkheid. Bij ons vindt u de de basiswaarden voor mensen: rust, ruimte, verbondenheid met natuur, oorspronkelijkheid. Inspannen en ontspannen in de directe omgeving. Onze groepsaccommodaties zijn sfeervol en basic, met het karakter van een berghut ( Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet). Sportief en stoer in verbondenheid met de natuur.
Transparant.
Duidelijke prijzen op internet , geen inkoopverplichtingen. Vrije keuze in extra pakket. Eerlijk mbt. geen oncontroleerbare en verborgen kosten. Winsten worden deels geinvesteerd in herstel/versterking natuurlijke waarden, restauratie monumenten, duurzame investeringen, uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden.
Zekerheid.
Aangesloten bij de geschillencommissie recreatie, Recron, VVV Zuid Limburg, gastvrij Heuvelland, cittaslowgenootschap gemeente Vaals, GAZL en sinds 1984 in bedrijf.
Veiligheid:
Gebruikersvergunning, legionella onderzoek, minimale inzet chemische middelen, veilige verkeerssituatie, alleen lokaal verkeer, hoog buitenlands vakantiegevoel, gelegen in of vlakbij 5 sterren landschap ( Geul en Gulpdal van nationaal landschap Zuid Limburg).
Natuur.
We ondersteunen, hazelmuishabitat ( 3800 m2), natuurlijk biotoop, leefputten voor amfibieen, open structuur muren, meidoornheggen ( 900 m) en hoogstamboomgaard ( ca. 270 bomen), 4,5 ha boomgaard - ecologisch evenwicht, natuurlijk graslandbeheer en bosbeheer, een poel, graften, duurzaam bouwen, lokaal materiaalgebruik, nestkasten IVN, ligging in een 5 sterren landschap.
We proberen de bedrijfsvoering zo veel mogelijk ecologisch te laten verlopen. Onze elektrische energievoorziening van zonnepanelen levert meer energie dan we nodig hebben, We participeren in windparken (offshore). En beheren de ca. 7 ha grond van het buiten met voornamelijk schapenbegrazing op een natuurlijke wijze met kansen voor diverse dieren en planten ( hazelmuisbiotoop , geelbuikvuurpad, vele vogels o.a. grauwe klauwier etc.).
Het is ons streven elke economische activiteit niet ten koste gaat van ecologische of landschappelijke waardes.
Cultuur en historie.
Onze gebouwen vertegenwoordigen een hoge cultuurhistorische waarde die de moeite waard is om te behouden. Veel vakwerk en eeuwenoud. Hoeve ten Bosch zelfs uit 1560. We zijn ambassadeur van het nationale Landschap Zuid Limburg en Heuvelland.
 Paradijsvogels heeft 2 vestigingen: Op de Hopschet ( Vijlen ) , Hoeve en Huize ten Bosch ( Cottessen). Bij Hoeve ten Bosch is ook een activiteitencentrum.
Duurzaamheid en CO2 balans.
 We overcompenseren onze CO2 voetafdruk. Onze inkoop houdt rekening met verantwoorde globale doelstellingen (groene energie, CO2 compensatie, FSC of lokaal hout, fair trade , FSC, Green Key, duurzame partners (Greenchoise, Meewind, lokale leveranciers, slowfoodproducenten, Cittaslow).
Zonneenergie.
Groepsverblijf "Op de Hopschet",wekt jaarlijks 6000 Kwh PV zonneenergie op en groepsverblijf "Huize en Hoeve ten Bosch"wekt jaarlijks 10500 Kwh zonneenergie op. Daarmee houden we nog energie over om (auto)-accu's op te laden of terug te leveren aan het energienet.
Duurzaam is voor ons vanzelfsprekend om duurzaam te zijn in ons verblijf op aarde, met meer eerlijker mondiale verdeling van grondstoffen met reductie van politieke spanning. Green Key, hoogste level Goud ( 2008). Gecertificeerd sinds 2000. ( Tot 2005 Milieubarometer).) Energiegebruik wordt meervoudig CO2 gecompenseerd o.m. door gebruik van zonneenergie.).
We zoeken samenwerking via ons groen-sharingsconcept waarbij we onze groene plek ter beschikking stellen in vormen van samenwerking met anderen..
We ondersteunen de organisatie Mama Alice Peru die kinderen en gezinnen helpt de leefomstandigheden op een hoger peil te brengen door hulp bij scholing, onderdak, voeding, psychosociale hulp en vaktrainingen.)
Samenwerking.
En we onderhouden dat niet alleen, steeds zijn er weer nieuwe initiatieven die iets toevoegen. Vaak in samenwerking met  andere natuurorganisaties ( IVN lokaal en provinciaal, ARK, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en Ravon). We ondersteunen de gratis 1000.000 klimaatbomenactie van www.meerbomen.nu.
Verder zijn wij een erkend opleidingsbedrijf SBB voor leerlingen in de groene sector en recreatie.
Ik hoop dat u samen met mij in deze oase van groen, een "Paradijselijk" gevoel krijgt, op deze voor Nederland unieke plek. Geniet van de weldadigheid van de rust die deze plek heeft en het fantastische 30 km wijde landschap genieten tot over de Ardennen. Vandaar dat ik me metpassiee en toewijding schatbewaarder van deze plekken noem.
Een excursie voor groepen die zich interesseren voor duurzaamheid is mogelijk op onze locatie in Cottessen.


Ik nodig u van harte uit om te logeren, activiteiten te doen, lekker te komen relaxen, een actief bedrijfsuitstapje, persoonlijk feest te vieren, uw huwelijk in het groen te vieren, samen met ons actief te zijn in het groen, u hoeft het maar te verzinnen, u bent welkom.

2022 Ingebruikname van Hutje tussen de bomen ( hoogtelokatie  voor 2 pers. en trekkershut voor 2 pers.)
2021 Profilering als filmsetlocatie ( o.a. Boer zoekt vrouw, Flikken Maastricht 2 x, opnames door Gijs Besselink, Guido Dieteren -  European Pop Orchestra, Bas & Nicolette van Dam - "Nederland heeft alles".  
2021 Aanleg van plek voor asverstrooiing in de natuur  .
2021 Elke groep kan een gratis boom afhalen om bij te dragen aan het klimaatbos.
2020 Aanleg klimaatbomencircel, tevens gratis af te halen bomen actie. Voor elke klant een gratis boom ( boomfeestdag 2021 17 maart 2021. ) Zie ook www. Meerbomen.nu
2020 Meerdere Insectenhotels bij de Insectentuin voor de wilde bijen.
         Ism. imkerij Tolbertswei meerdere kasten voor honingbijen ( honing verkrijgbaar op locatie)
2019 Realisatie insectentuin, en stapelmuur bij de poel ism. St. Meergroen ( hagedissen, vuursalamander, hazelworm)
2019 Realisatie van duurzame vergader en inspiratieplek tussen 4 bomen ( leembouwproject "de Boomhut")
2018 Deelnemer Groene Heldenprijs met een Tiny House bouw- en educatie project door en met bouwmensen
2017 Groene Helden Limburg Prijs 2017 ( trainingen en coaching in het groen)
2016 Groene Helden Limburg Prijs 2016 (Groen-sharing)
2015 Deelnemer fietsnetwerk en laadpunt ( gedurende openingstijden)
2015 Lid van het Cittaslowgenootschap (Gem Vaals).
2014 Uitreiking Groene hotspot Geuldal binnen Nationaal Landschap Zuid Limburg.
2013 Bij de 100 uniekste activiteitenbedrijven van Nederland ( Zoover)
2013 Lid Gastvrij heuvelland
2012 Ambassadeur van het landschap
2009 Greenkey goud ( voorheen zilver)
2007 Lid Boerengolfassociatie (VBG)
2006 Geuldal 5 sterren landschap.
2005 Cottessen mooiste gehucht van Nederland
2001 Eerste groepsaccommodatie in Limburg met de Milieubarometer.
Verder beschermd dorpsgezicht, EHS, Natura 2000 gebied, lid VVV Zuid Limburg , lid Recron, lid Ondernemersverenigingen Bergdorpje Vijlen en bronnendorp Epen.
Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek. Alle schouders eronder om de nare gevolgen van temperatuurstijging te dempen.
In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.
Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. (uit Kerstboodschap 2011 Koningin Beatrix).
 

 

Adres: Activiteitencentrum 
en Groepsaccommodaties
Hoeve- en Huize Ten Bosch 

Cottessen 12, 6294 NE Vijlen
GPS:50.45.55 N5.56.29.25 E
Google Maps: Paradijsvogels


Contact:

Mail: info@paradijsvogels.nl 
Mobiel: +31 6 4643 2582

Info/ reservering  Activiteiten. 
Info/ reservering  Verblijf. 
Facebook Paradijsvogels 

Adres: Correspondentie en Groepsaccommodatie Op de Hopschet
  • Hopschet 6, 6294 BL Vijlen
  • GPS:50.47.11.82N5.57.52.39
  • Google Maps: Hopschet
                                

Van harte welkom bij
"de Paradijsvogels".
Paul Franssen - schatbewaarder
Celeste Timmermans

Created with Mobirise - Find out