Activiteiten overzicht

Advies & Reserveren

tel: +31(0)6-46432582

Fr | De | En

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

home

Actief aan de slag in de natuur. Teambuilding in het groen.

De natuuractiviteiten zijn bedoeld voor groepen, bedrijven of organisaties die in teamverband in de buitenlucht willen werken. Vuile kleren, misschien een blaar op de hand, maar ook een goed gevoel aan het einde van de dag. Bij buiten in de natuur werken kan elke deelnemer naar eigen vermogen meewerken. Samen klaart u de klus. Met een direct zichtbaar resultaat. Op deze manier wordt iedere keer weer een bijzonder stukje Limburg behouden. Het soort activiteiten hangt een beetje van het seizoen en weer af bijv. snoeien heggen, snoeien hoogstamboomgaarden onkruidvrij maken jonge aanplant, reparatie hekwerk, reparatie beschermende boomkasten, opschonen graften, bomen zagen, verschonen nestkasten, werk in de steengroeve, knotten, poelen schoonmaken, afrastering etc.

Onder het motto "Uit bedrijf, In bedrijf"
Werken in het Limburgse Nationale Landschap Zuid Limburg (Heuvelland). Door het opschonen van poelen, zodat amfibieën zich weer kunnen voortplanten. Of door bomen te knotten, zodat ze daarna weer uitgroeien en dieren er de nodige schaduw en schuilplaats vinden. Struweel opschonen ter verbetering van het habitat van de hazelmuis, graftonderhoud, hoogstamfruitbomen snoeien, meidoornheg deels afzetten ter verjonging. Soms is er werk nodig op bijzondere elementen zoals oude groeves of historische elementen. Verder kunnen specifieke vaardigheden geleerd worden zoals omgaan met zaag, de zeis, hagen tunen, fagge binden, houtvlechten, hooien en brandhout maken. Graag horen wij van u welke uitdaging u zoekt in het Limburgse Landschap en wij verwerken dit in een spannend voorstel.

Natuuractiviteit Houthakkers in de limburgse heuvels..
Het houthakkersprogramma daagt een groep fysiek uit voor een mooiere natuur. Afhankelijk van de wensen, groepsgrootte en het jaargetijde wordt er  na een korte insteuctie begonnen met het werk. Het kan gaan om om het snoien van Limburgse bossen, knotbomen, of holle wegen. 's Zomers kan er met de zeis worden gewerkt en in het vroege voorjaar werken we in poelen. we gebruiken het werk in het landschap als activiteit omhet team een relevante prestatie te laten behalen   Vitamine groen.  Mensen in aktie laten reflecteren kan ook. begeleiding Jan Kleuskens of anderen.

Natuuractiviteit van boom tot balk.
Door samen met een groep de uitdaging aan te gaan een fijnspar in een dag tot twee bekapte balken en een lading shingles te maken zijn we erachter gekomen dat het goed is om balken te maken... Dit alles na een stevige verdieping in oude handleidingen en met een lading ouderwets gereedschap en een flinke doos boterhammen en stevige soep. Een workshop van IKL dankzij Groen en Doen. Samen met Jan kluskens op  onze lokatie.

Kosten
Werkdagen maken wij voor uw bedrijf op maat. In overleg met u wordt het programma van de dag(delen) en eventueel meerdaags met overnachting ingevuld en ontvangt u een concreet voorstel met prijsopgave. De werkplek is meestal Cottessen gelegen in het Geuldal of omgeving Vijlenerbos.

Locatie
De werkdagen in het groen activiteiten worden uitgevoerd vanuit de Paradijsvogels, locatie van Hoeve ten Bosch in Cottessen. Hoeve ten Bosch ligt op een fantastisch mooie natuurlokatie in het Geuldal. Een goed idee voor een echte doe- teambuilding, actieve natuurdag of goededoelendag met een zichtbaar resultaat.

Activiteiten in de natuur organiseren wij in samenwerking met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). IKL organiseert jaarlijks tientallen werkdagen voor de meest uiteenlopende groepen. Met de ervaring die hierin is opgedaan weten we dat u na een dagje buitenwerk met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de activiteiten wordt er alleen met handgereedschap gewerkt en wordt er alleen veilig gewerkt. Na een dagje werken in het Limburgse landschap kunt u voortaan trots zeggen dat u het mee heeft gemaakt...

Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn: bedrijvendag, boerenlanddag, schapendrijven door de groep, pimp m'n klomp ( creatief schilderen), stro poppen maken, stoere spellen uit de tijd van mijn jeugd ( gaffel hangen, boomzagen, hout hakken), werken met een zeis, hooien, bezems binden, faggen maken, vlechtwerk maken, leem verwerken in vakwerk, heg scheren, graft opschonen, ander natuur onderhoud , heggen scheren, hekwerk maken, bomen zagen, deeg bereiden, vla en/of brood bakken, afsluiten met een bbq of varken aan het spit, Kampvuur. met gerstenat.

Werken in de Natuur

Tarief

Kosten
Werkdagen in het groen of In Bedrijf, Uit Bedrijf, maken wij voor uw bedrijf op maat. In overleg met u wordt het programma van de dag(delen) en eventueel meerdaags met overnachting ingevuld en ontvangt u een concreet voorstel met prijsopgave. De werkplek is meestal Cottessen gelegen in het Geuldal of omgeving Vijlenerbos. De kosten zijn afhankelijk van groepsgrootte, duur en bijkomende activiteiten.


In een samenwerkingsvorm ( co-creatie) zijn wij bereid onze  groene hotspot te delen met externe programma aanbieders ( groensharing) als dit leidt tot een win-win situatie.

Prijzen zijn à contant. Voor facturering achteraf brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening.  Op al onze activiteiten zijn de volgende voorwaarden van kracht.

Van boom tot shingles

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: 31646432582

info@paradijsvogels.nl

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia