Fr | De | En

tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Over ons

 

Paul Franssen heet u van harte welkom bij de Paradijsvogels

Paradijsvogels; Duurzaam, veilig, eerlijk, betrouwbaar, CO2-neutraal, natuur-inclusief, verbondenheid en vakantiegevoel..

Simpel en eerlijk

Wij lopen niet achter elkehype of  welvaardstrend maar kiezen voor intrisieke kwaliteit door natuurlijke ligging en oorspronkelijkheid, niet voor overdreven luxe. Bij ons vindt u de de basiswaarden voor mensen: rust, ruimte, verbondenheid met natuur, oorspronkelijkheid. Inspannend en ontspannend in de directe omgeving. Onze accommodaties zijn sfeervol en basic, met het karakter van een berghut. Sportief en stoer in verbondenheid met de natuur.

Transparant..
Duidelijke prijzen op internet , geen inkoopverplichtingen. Vrije keuze in extra pakket. Eerlijk mbt. geen oncontroleerbare en verborgen kosten. Winsten worden deels geinvesteerd in herstel/versterking natuurlijke waarden, restauratie monumenten, duurzame investeringen, uitbreiding van mogelijkheden..

Duurzaam is voor ons niet iets van vandaag als modegril maar met oog voor een duurzamer verblijf op aarde, met meer eerlijker mondiale verdeling van grondstoffen met reductie van politieke spanning. Green Key, hoogste level Goud  ( 2008).  Gecertificeerd sinds 2000. ( Tot 2005 Milieubarometer).) Energiegebruik wordt meervoudig CO2 gecompenseerd o.m. door gebruik van zonneenergie.).
We zoeken samenwerking via ons groen-sharingsconcept waarbij we ons groene plek ter beschikking stellen  in vormen van samenwerking vooranderen..
Wee ondersteunen de organisatie Mama Alice Peru die kinderen en gezinnen helpt de  leefomstandigheden op een hoger peil te brengen door  hulp bij scholing, onderdag, voeding, psychosociale hulp en vaktrainingen.)Zekerheid: aangeslotenn  bij de geschillencommissie recreatie, Recron, VVVZuid Limburg, gastvrij  Heuvelland, cittaslowgenootschap gemeente Vaals, GAZL en  sinds 1984 in bedrijf.

Veiligheid Gebruikersvergunning, jaarlijks legionella onderzoek, minimale inzet chemische middelen, veilige verkeerssituatie, alleen lokaal verkeer,  hoogvakantiegevoellokatie,  gelegen in of vlakbij 5 sterren landschap ( Geul en Gulpdal  van nationaal landschap  Zuid Limburg

Huisvesting. Monumentaal in eeuwenoude vakwerkboerderijen..

Natuur. We ondersteunen, hazelmuishabitat ( 3800 m2), natuurlijk biotoop, poel,( amfibieen),  open structuur muren, meidoornheggen ( 900 m) en hoogstamboomgaard ( 240 bomen), kudde schapen, 4,5 ha boomgaard - ecologisch evenwicht, natuurlijk graslandbeheer en bosbeheer, duurzaam bouwen, lokaal materiaalgebruik, nestkastenIVN, ligging in een 5 sterren landschap.

Cultuur en historie. Onze gebouwen vertegen woordige een hoge cultuurhistorische waarde die de moeite waard is om te behouden. Veelal vakwerk (Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet ) en eeuwenoud . Hoeve ten Bosch zelfs uit 1560. We zijn ambassadeur van het nationale Landschap Zuid Limburg en Heuvelland. Paradijsvogels heeft 2 vestigingen: Op de Hopschet ( Vijlen )  , Hoeve en Huize ten Bosch ( Cottessen).

Duurzaamheid en CO2 balans. We overcompenseren onze CO2 voetafdruk ca.100 x . Onze inkoop houdt rekening met verantwoorde globale doelstellingen (groene energie, CO2 compensatie, FSC of lokaal hout, fair trade , FSC, Green Key, duurzame partners (Greenchoise, Meewind, lokale leveranciers, slowfoodproducenten,Cittaslow).

Zonneenergie. Groepsverblijf "Op de Hopschet",wektsjaarlijks  6000  Kwh PV zonneenergie op en groepsverblijf "Huize en Hoeve ten Bosch"wekt jaarlijks 105000  Kwh zonneenergie op. Daarmee houden we  nog energie over om (auto)-accu's op te laden..

 De Paradijsvogels beheren een tweetal monumentale vakwerkboerderijen in Vijlen en Cottessen. Onze passie is het voortbestaan van de historische gebouwen in een nieuwe functie ( verblijfsrecreatie en activiteitencentrum) en dit op een duurzame wijze En  u mee te laten genieten van  het prachtige landschap om ons heen..

We proberen de bedrijfsvoering zo veel mogelijk duurzaam te laten verlopen. Onze elektrische energievoorziening van zonnepanelen levert meer energie dan we nodig hebben, We participeren in windparken (offshore). En beheren de ca. 7 ha grond van het buiten met voornamelijk schapenbegrazing op een natuurlijke wijze met kansen voor diverse dieren en planten ( hazelmuisbiotoop , geelbuikvuurpad, vele vogels o.a. grauwe klauwier etc.). Naast meer dan 1 km meidoornheg beheren we ca 270 hoogstambomen, eenpoel,  diverse graften en bossages in het unieke onder Geuldal gebied vlak aan de Belgische grens

En we onderhouden dat niet alleen, steeds zijn er weer nieuwe initiatieven die iets toevoegen. Vaak in samenwerking met IKL ( Instandhouding Kleine Landschapselementen) en andere natuurorganisaties ( IVN lokaal en provinciaal, ARK, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en Ravon).

Ik hoop dat u samen met mij in deze oase van groen, een "Paradijselijk" gevoel krijgt, op deze voor Nederland unieke plek. Geniet van de weldadigheid van de rust die deze plek heeft en het fantastische 30 km wijde landschap genieten tot over de Ardennen. Vandaar dat ik me metpassiee en toewijding schatbewaarder van deze plekken noem.
Een excursie voor groepen die zich interesseren voor duurzaamheid is mogelijk op onze locatie in Cottessen.

Ik nodig u van harte uit om te logeren, activiteiten te doen, lekker te komen relaxen, een actief bedrijfsuitstapje, persoonlijk feest te vieren, uw huwelijk in het groen te vieren,  samen met ons actief te zijn in het groen, u hoeft het maar te verzinnen, u bent welkom.

Paul Franssen (schatbewaarder).
Erkenningen:

 

2020 Aanleg klimaatbomencircel, tevens gratis af te halen bomen actie voor elke klant ( boomfeestdag 18 maart 2020.
2019 Realisatie insectentuin en stapelmuur  bij de poel ism St. Meergroen ( hagedissen, vuursalamander, hazelworm)
2018 Deelnemer Groene Heldenprijs met een Tiny House bouw- en educatie project door en met bouwmensen
2017 Groene   Helden Limburg Prijs 2017 ( trainingen en coaching in het groen)
2016 Groene Helden limburgprijs 2016 (Groen-sharing_)
2015 Deelnemer fietsnetwerk en  laadpunt ( gedurende openingstijden)
2015  Lid van het Cittaslowgenootschap (Gem Vaals).
2014 Uitreiking Groene hotspot Geuldal  binnen  Nationaal Landschap Zuid Limburg.
2013 Bij de 100 uniekste activiteitenbedrijven van Nederland ( Zoover)
2013 Lid Gastvrij heuvelland
2012 Ambassadeur van het landschap
2009 Greenkey goud ( voorheen zilver)
2007 Lid Boerengolfassociatie (VBG)
2006 Geuldal 5 sterren landschap.
2005 Cottessen mooiste gehucht van Nederland
2001 Eerste groepsaccommodatie in Limburg met de Milieubarometer.
Verder beschermd dorpsgezicht, EHS, Natura 2000 gebied, lid VVV Zuid Limburg , lid Recron, lid Ondernemersverenigingen Bergdorpje Vijlen en bronnendorp Epen.


Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek. Alle schouders eronder om de nare gevolgen van  temperatuurstijging te dempen. 

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. ( uit Kerstboodschap 2011 Koningin Beatrix)

.

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

info@paradijsvogels.nl

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: +31646432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia