Fr | De | En

tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Duurzame onderscheiding


                  Gouden Green Key label voor Hoeve / Huize ten Bosch & Op de Hopschet.

"Hoeve ten Bosch" ( Goud) en "Op de Hopschet" (Goud) zijn onderscheiden met dit milieulabel van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. De Green Key, het Europeesche keurmerk voor duurzaam ondernemersschap (2008 niveau Goud ). Voor meer informatie zie ons milieuprotocol en Green Key. Sinds 2001 waren beide accommodaties al met de Zilveren Milieubarometer gewaardeerd.

 

Milieuprotocol Milieudoelen in het kort.

Bij de inrichting van het buitenterrein is systematisch gekozen voor milieuvriendelijkheid, natuurlijk harmonieren met de bijzondere cultuurlandschappen, kansenscheppende voorwaarden voor plant en dier en oorspronkelijke autenticiteit. (bijv. meidoornheggen, kastanjehouten afrastering, hoogstamboomgaard, uilenkasten, hagedissenmuur, stenenhoop, natuurlijk grasbeheer, gebruik van natuurlijke materialen). In 2001 hebben onze groepsaccommodaties "Op de Hopschet" en Hoeve ten Bosch" als eerste Limburgse groepsaccommodaties de Zilveren Milieubarometer behaald, hetgeen een landelijk erkend predicaat is voor milieuvriendelijk ondernemen. Een waardering voor het jarenlange milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Zie ook de milieubeleidsverklaring/milieuprotocol hieronder en de milieubarometer. Voor geinteresseerde groepen is een excursie mogelijk op eigen terrein of directe omgeving met uitleg van de milieukeuzes in de praktijk welke door ons in de afgelopen jaren genomen zijn.
Ook groensharing is een mogelijkheid in combinatie met ons creativiteitscentrum. U biedt op onze buitengewoon mooie natuur lokatie uw eigen activiteit, lezing of cursus aan. Liefst werken we samen in co-creatie zodat uw activiteit  nog een meerwaarde kan hebben. U bent uitgenodigd  om kennis te maken met dit concept van ruimte en groen delen.


Milieubeleidsverklaring van de groepsverblijven "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch"

 

Vijlen, 25 januari 2011.

Het doel van de groepsverblijven Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch is het verzorgen van plezierige en ontspannen vakanties, het hele jaar door, in een natuurlijke omgeving. Deze zuidlimburgse omgeving, de heuvels, de bossen , beekjes, waardevolle cultuurlandschap en kleine rustieke dorpjes is een belangrijk onderdeel van ons succes. Wij hebben het altijd als onze plicht gezien om verantwoord om te gaan met onze activiteiten, in het bijzonder wanneer die activiteiten invloed hebben op het milieu. Naast het feit dat wij ons aan de milieuwetgeving conformeren, is één van onze kerntaken om het milieu op en rond "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch" te beschermen en te behouden. Daarom organiseren wij onze activiteiten zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij onszelf doelen voor relevante milieuaspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren. Op basis van ons milieuactieplan werken wij mee aan de bescherming en opbouw van de ecologische kenmerken die bij de lokale omgeving van ons bedrijf hoort. Waar mogelijk zullen wij onze inbreng leveren aan verbeteringen in de algehele verscheidenheid en capaciteit van de lokale flora en fauna. Om er zeker van te zijn dat dit verantwoorde management consequent en overal in de organisatie wordt toegepast, heeft Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch de vereiste maatregelen in het kader van de Milieubarometer/Milieukeur ingevoerd. In 2001 heeft Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch dit keurmerk daadwerkelijk behaald. "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch" zal dit milieubeleid uitdragen aan onze gasten en aan de maatschappij. Voor de inhoud van onze inspanningen verwijzen wij naar het milieuprotocol.

Namens "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch".

Paul Franssen

 

Milieuprotocol van groepsaccommodaties "Hoeve ten Bosch" en "Op de Hopschet".

Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet spannen zich in om op een verantwoorde wijze activiteiten te ontwikkelen waarvan de negatieve invloed op het milieu beperkt is en zo mogelijk de kwaliteit van het milieu versterkt. In de onderstaande werkgebieden: educatie, flora en fauna, gebruik van natuurlijke materialen, energiegebruik en afvalstoffen, treft u de concrete uitwerking aan van de aandachtspunten.

Educatie

- Cursussen milieu-educatie.
- Kennismaken met de omgeving door leerlingen veldwerk te laten verrichten en te leren hoe de natuur in elkaar zit.
- Natuuronderhoud op eigen terrein.
- Wandelingen onder deskundige leiding (Staatsbosbeheer e.a.)
- Advisering en aanbieden wandelroutes, speelplekken in bos, mountainbikeroutes.
- Dia presentaties en lezingen door natuurliefhebbers (ivn, staatsbosbeheer, faunavereniging) van deze streek.
- Voorlichting (huisregels) hoe om te gaan met omgeving.
- Stiltegebied instandhouden door doelgroepenselektie en voorlichting.
- Volgen van cursussen natuuronderhoud (IKL).
- Samenwerking met IKL, St. Milieueducatie Maastricht en St. Veldstudie Hei en Boeicop, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer.
- Greensharing in cocreatie met aktiviteiten en cursus-aanbieders.

Ondersteuning fauna en flora.

- Nestkast in de boomgaard, onderkomen voor de steenuil (IVN.)
- Hagedissenmuurtje bij de parkeerplaats.
- Aanplant en onderhoud hoogstamboomgaard 240 bomen.
-  Habitat voor  hazelmuis en geelbuikvuurpad.
- Stenenhoop bij terras, eveneens voor hagedissen.
- Meidoornheggen van diverse soorten, onderkomen en broedplaats voor diverse vogels.
- Meidoornheggen voor aangepast microklimaat. - Bijplanten boomgaard (in 1998 35 stuks) met oude soorten (genetische diversificatie) - Snoeiwerkzaamheden boomgaard ter instandhouding van de vitaliteit van de bomen.
- Boomgaard met fruitbomen. Voedsel voor micro-organismen, korstmossen, maretak, versterking van het microklimaat. - Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen voor bestrijding insectenplagen in de fruitbomen.
- Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard op de grond.
- Bestrijding vergrassing weg en parkeerplaats door middel van mechanische bestrijding en zonodig terughoudend met snel afbreekbare bestrijdingsmiddelen. .
- Natuurlijke bestrijding van ongecontroleerde woekering van onkruiden door begrazing met schapen.
- Druivenstruik en perenboom langs de gevel zorgen voor extra mogelijkheden voor insecten en reguleren de temperatuur. wind. - Millennium bos Zuidlimburgse knotwilgen.
- beheersovereenkomst agrarisch natuurbeheer volgens de VROM (Laser) richtlijnen in aangrenzend weiland.

Natuurlijke materialen

- Streven naar gebruik van natuurlijke zo mogelijk weinig bewerkte materialen van lokale afkomst die recyclebaar zijn.
- Bouw van hagedissen muur met breuksteen uit Ardennen.
- Hergebruik materiaal bij restauratie van het gebouw (vuursteen, breuksteen).
- Toepassing duurzame materialen.
- Tuinstoelen leiden hier hun tweede leven.
- Verharding wegen en parkeerplaats met baksteen, natuursteen, maaskeien en silex(gebroken vuursteen) - echter minimaal afdichtend zodat het regenwater in de grond kan dringen.
- Schoonmaak met het hara systeem voor minimaal gebruik van schoonmaakmiddelen.
- Muren gepleisterd zonder verfbehandeling daardoor sterk verbeterde vochtregulering en draagt bij aan een prettiger binnenklimaat.
- Speelhuisje voor de kleintjes in eiken biervat en wilgentenen hut.
- acacia afrastering met kastanjehouten hekwerk voor het gebruikte recreatieterrein en schapenweide/boomgaard.
- Nieuw hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen SKAL keurmerk ( bijv. keuken).

Energiegebruik

- Alle accommodaties gebruiken volledig ECO stroom.(sinds 1 jan. 2000) en sinds 2006 toepassing van PV en sinds 2012 zorgt de PV installatie voor een overschot aan elektrische energie.
- Consequente toepassing van spaarlampen of TL verlichting.
- Uitschakeling apparaten bij leegstand (koelkasten/verwarming/licht ).
- Vloerverwarming is zuinig doordat deze verwarming praktisch uitsluitend stralingswarmte levert. Een lagere ruimtetemperatuur is daardoor mogelijk, er zijn weinig plekken met koudestraling en gunstig energiegebruik bij open deuren. (nachtverlagging beperkt mogelijk)
- Belangrijkste ingang heeft deurdranger.
- Door muren af te werken met pleisterwerk zonder verflaag betere vochtregulatie en beter binnenmilieu dus minder ventilatie nodig.
- Te onderzoeken of ventilatie met warmteterugwinning haalbaar is.
- Verwarming in de winter alleen bij vorstgevaar.
- Keuze voor gecombineerde apparatuur voor warmwater en verwarming.
- Toepassing hoogrendementsketel op propaan. (Lage CO2 emissie)
- Periodieke meting van energie en watergebruik.
- Koelkasten laag energiegebruik.
- Toepassing van vaatwasser voor laag energiegebruik en watergebruik.
- Alle apparaten die nieuw worden aangeschaft zo mogelijk A Label.
- Auto normgebruik lager dan 1:20 l/ km
- Advisering aanrijroute gasten.

Afvalstoffen

- Recycling van glas, papier, karton, blik, groenafval.
- Aparte afvoer van chemisch afval, steenafval en metaal via milieucentra.
- Bouw en inrichting keuze voor te recyclen en natuurlijke materialen.
- Bij aanschaf altijd meeoverwegen duurzaamheid en recyclebaarheid.
- Voeren van voedselresten aan dieren.
- Afvalwaterreductie door spaarkoppen bij de douche.
- Drukreducering bij de hoofdkraan van het watersysteem.
- Keukeninrichting RVS dus minder schoonmaakmiddelen en water.
- Beperking van de geverfde oppervlakken.
- Geen overgedimensioneerde warmwatervoorziening.
- Toepassing van laagwaardig water voor toiletspoeling geeft besparing op hoogwaardig water. (wordt toekomstig gerealiseerd)
- Afvoer van vloeibare afvalstroom naar rioolwaterzuivering.
- In de toekomst wordt gestreefd naar een milieuvriendelijker methode dmv. riolering of rietveldzuivering.
- Grondwater/ regenwater voor toiletgebruik nog realiseren in de toekomst.
- Houtafval en snoeiafval voor kampvuur.
- Hout van de boomgaard wordt benut voor ruimteverwarming met speciale hoogrendement houtkachel. Hout wordt 2 jaar gedroogd voor reductie van de emissie van schadelijke stoffen.
- Regenwater wordt afgevoerd naar de grond en verhoogt daarmee het grondwaterpeil.

 

Relevante websites: Green Key

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

info@paradijsvogels.nl

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: +31646432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia